PROJECTE CHROMEBOOK

Des del curs 2017-18 el nostre centre porta a terme el Projecte Chromebook amb els infants que comencen a 4t d'educació primària, on les famílies compren un dispositiu per al seu fill o filla per a utilitzar fins a 6è de primària a l’escola i a casa, quan sigui necessari.


Amb aquest projecte, l’equip docent es planteja els següents objectius:


  • Disposar els infants d’un material tecnològic personal per a fer-se responsable d’ell i desenvolupar la competència digital.

  • Assolir la capacitat de desenvolupar-se en la societat de la informació.

  • Explotar el potencial de les tecnologies de la informació i comunicació en totes les àrees de l’ensenyament i l’aprenentatge.

  • Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per donar suport als següents objectius educatius:

 • Desenvolupar actituds positives per l'aprenentatge.

 • Millorar la presentació dels treballs.

 • Adquirir actituds de recerca, fomentant un pensament crític i creatiu.

 • Potenciar la resolució de problemes.

 • Treballar l’autonomia i aprendre a treballar en equip.


Hem d’especificar que se continuarà amb la línia metodològica del centre i aquest dispositiu només serà una eina per a utilitzar dins el treball d’aula en el moment que es necessiti i per algunes activitats en concret.


La compra dels dispositius l’heu de fer online i aquí teniu l’enllaç a un document que explica com ho heu de fer. A través del Gestib haureu de signar un document per autoritzar al vostre fill o filla a utilitzar la GSuite de Google i a continuació teniu unes normes de bon ús.

Si voleu més informació podeu visitar la web ICONO GUIA.


ÚS RESPONSABLE DE LA TECNOLOGIA

NORMES D'úS RESPONSABLE DE TECNOLOGIA

ÚS RESPONSABLE DEL CHROMEBOOK

REGLES D'ÚS RESPONSABLE DEL CHROMEBOOK

AUTORITZACIÓ G-MAIL

Autorització pares emprar mail escola